De puppytest

Zodra het nest geboren is wordt er door de fokker en tester een datum vastgelegd voor de puppytest.
De beste leeftijd is als de pups rond de zeven weken oud zijn (zie introductie).
De test wordt bij de fokker afgenomen en neemt ongeveer 10-15 minuten per pup in beslag. De fokker kan gewoon bij de test aanwezig zijn mits hij/zij zich onopvallend en rustig gedraagt.
Uitgangspunt vormt een zelfontwikkelde puppytest die inzicht geeft in herstelvermogen, mensgerichtheid, werklust, trainbaarheid, gevoeligheid en prikkelgevoeligheid van de pup.
Maar de fokker kan vooraf ook eventuele speciale testwensen kenbaar maken. Als het mogelijk is wordt de puppytest hierop aangepast.
Na de test zal de tester de bevindingen thuis uitwerken. En vervolgens ontvangt de fokker binnen enkele dagen per post voor elke pup een volledig testcertificaat.