Lessen voor baas & hond

De lessen voor baas & hond zijn er op gericht de hondeneigenaar te ondersteunen bij het (her)opvoeden van z’n hond tot een vrolijke en gehoorzame huishond.
Het gaat om groepslessen van maximaal acht baas-hond combinaties per klasje.
De honden worden in eerste instantie ingedeeld op leeftijd, later op niveau.
Soms zijn er een of meerdere individuele lessen nodig of kiest de hondenbaas voor individuele begeleiding.
In de lessen is positieve trainingsmethoden het uitgangspunt.
We gaan op zoek naar de mogelijkheden en beperkingen van elke baas-hond combinatie. De diverse trainingsmethoden en trainingshulpmiddelen worden dan op maat ingezet. Het spreekt voor zich dat er in de lessen ruim voldoende individuele aandacht is voor elke cursist.
In alle klassen vormt het “loslopen” van de honden een belangrijk onderdeel. Elke les wordt er geoefend met sociaal gewenst gedrag naar andere honden. En de cursisten krijgen gericht advies over wanneer wel of niet in te grijpen, en op welke manier.