De Kind-Hondklas
Het doel van de Kind-Hondlessen is de kinderen leren hun hond beter te begrijpen en een leuke en ontspannen samenwerking tot stand te brengen tussen kind en hond.
De Kind-Hondklas is een cursus voor kinderen van 8 t/m 12 jaar met een hond.
De hond moet goed opgevoed zijn (redelijk luisteren), gezond zijn en moet zich sociaal gedragen naar hond en mens (zeker geen agressieproblemen!).
In de cursus wordt o.a. aandacht besteed aan hondentaal (hoe leer je een hond begrijpen) en hoe leer je een hond iets aan, bijv. een kunstje.
Dit wordt geoefend in de vorm van gehoorzaamheidsoefeningen, contactoefeningen, spelletjes, enz.
Een Kind-Hondklas is klein, zodat aan alle kind-hondcombinaties goed aandacht kan worden besteed.
Het is een cursus van 5 lessen.
De eerstvolgende Kind-Hondklas start bij voldoende belangstelling in mei 2012.
De cursustijd is woensdag MEESTAL van 18.30 tot 19.30 uur.
Cursuskosten zijn 62,50.
Belangstelling? Mail naar:brenda@DogsTale.nl. Of bel DogsTale tel. 06-13570810